MaeJo Golf Club and Spa

MaeJo Golf Club and Spa

ประมวลภาพและผลการแข่งขัน Chiangmai Golf Festival Championship 2015 MaeJo Golf Club and Spa 27th June 2015 / Shot Gun 12.30

Chiangmai Golf Festival Championship 2015
Gold Canyon Golf & Resort 27th June 2015 / Shot Gun 12.30

out in total net hcp.
Overall  Low  Gross คุณณัฐนรี เขื่อนแก้ว 34 38 72 66 6
Flight  A  out in total net hcp.
Winner คุณชัชชน อภินันทสิทธิ์ 42 36 78 69 9
1st  Runner Up Mr.Shigeru Yoshida 40 39 79 71 8
2nd  Runner Up คุณธงชัย มนิทรา 39 39 78 72 6
Flight  B  out in total net hcp.
Winner คุณณวรรธน์ คำด้วง 42 38 80 69 11
1st  Runner Up คุณวิสันต์ ภิรมกาญจนศักดิ์ 41 39 80 69 11
2nd  Runner Up คุณประจิม วุฒิชานัน 42 45 87 69 18
Flight  C  out in total net hcp.
Winner คุณพิสุทธิ์ สีสัน 47 44 91 72 19
1st  Runner Up Mr.Hiroji Tsuposhi 46 46 92 72 20
2nd  Runner Up ด.ช.ฌานเมธ ดาวงาม 46 48 94 72 22
Flight  D out in total net hcp.
Winner คุณปิยะ รัตชตะวรคุณ 53 49 102 74 28
1st  Runner Up คุณวริศา เกียรติไพศาล 54 54 108 76 32
2nd  Runner Up คุณนิภาพร ปกป้อง 52 53 105 77 28

mj-03 mj-04 mj-05 mj-06 mj-07 mj-08 mj-09 mj-10 mj-11 mj-12 mj-13 mj-14 mj-15 mj-16 mj-17 mj-18 mj-19